CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN DYNASOFT

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

Bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

DynaSoft sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  • DynaSoft
  • Địa chỉ liên hệ: Khu dịch vụ Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
  • Email: info@dynasoft.vn

Trường hợp thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, người tiêu dùng khách hàng có thể liên hệ: info@dynasoft.vn

5. Đảm bảo an ninh Tài khoản và mật khẩu

Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng sản phẩm không vi phạm Quy định này.

Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho DynaSoft tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào sản phẩm ngay lập tức khi phát hiện ra hành vi vi phạm.